Oferta


[Rozmiar: 61698 bajtów]
[Rozmiar: 41665 bajtów]
[Rozmiar: 31825 bajtów]
[Rozmiar: 41209 bajtów]
[Rozmiar: 50142 bajtów]
[Rozmiar: 50142 bajtów]
[Rozmiar: 55565 bajtów]
[Rozmiar: 50340 bajtów]
[Rozmiar: 58827 bajtów]

A ponadto wykonujemy:
  1. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów
  2. Szkolenia bhp i p.poż
  3. Przeglądy, remonty i legalizacje podręcznego sprzętu przeciw pożarowego na obiektach u klienta
  4. Próby wydajnościowe hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
  5. Próby ciśnieniowe węży hydrantowych
  6. Oznakowanie obiektów w znaki bhp i p-poż